wybierz styl: lato zima
SZUKAJ NOCLEGU:
Obszar *
Region/Okolica
Miejscowość
Rodzaj
Cena do
SZUKAJ USŁUGI:
Obszar *
Region/Okolica
Miejscowość
Rodzaj

 

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Masyw Śnieżnika" jest organizacją pozarządową, działająca na terenie Masywu Śnieżnika, w obszarze gmin Stronie Śląskie, Lądek Zdrój i Międzylesie.
Poniżej zawarte są informacje formalne oraz fragmenty Statutu wraz z linkiem do jego pełnej treści. 
 
STOWARZYSZENIA ROZWOJU REGIONALNEGO „MASYW ŚNIEŻNIKA"
Sienna 5C, 57-550 Stronie Śląskie
Tel. 74 813 0943, Fax: 74 813 0945
kontakt@snieznik.pl
https://snieznik.pl
KRS: 0000336588 NIP: 881-14-76-019 REGON: 021059385

 

 

Prasa o nas: 

Gazeta Wyborcza 26.07.2012

Pobierz plik: (pdf)

albo 

kliknij na obrazek

 STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU REGIONALNEGO „MASYW ŚNIEŻNIKA"

 
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Masyw Śnieżnika”, zwane dalej
Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1 989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy SRR „Masyw Śnieżnika”
(...)
§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną . Powołane jest na czas nieokreślony.
§ 5
1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust.1 decyduje Walne Zebranie Członków, zwykłą większością głosów członków zwyczajnych, biorących w nim udział.
§ 6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
 
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§ 7
Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju regionu Masywu Śnieżnika zwłaszcza w obszarze infrastruktury, zaplecza i organizacji turystki, sportu i rekreacji oraz masowej rozrywki a także reprezentowanie interesów tej branży wobec władz, urzędów i innych organizacji krajowych i zagranicznych.
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. prowadzenie działalności informacyjno - promocyjnej, propagowanie idei rozwoju i promocji regionu Masywu Śnieżnika.
b. podejmowanie współpracy z przedstawicielami władz krajowych, wojewódzkich i lokalnych a także przygranicznych rejonów Republiki Czeskiej w realizacji swoich celów
c. wspomaganie działań inwestycyjnych, rozwoju infrastruktury, wspomaganie inwestorów w zakresie programów pomocowych
d. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, 
e. organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych,
f. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
g. współpraca z ekspertami, innymi organizacjami o podobnych ideach, zajmowanie się szeroko rozumianą promocją i lobbingiem,
h. służenie doradztwem prawnym dla lokalnych gestorów obiektów noclegowych, gastronomicznych, sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych w kształtowaniu ich wizerunku i dostarczaniu wszelkich potrzebnych informacji dotyczących branży turystyki, sportu i rekreacji,
j. promowanie zdrowego trybu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
k. wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji w zakresie jak najmniejszej uciążliwości dla
środowiska naturalnego i w zgodzie z zasadami ochrony przyrody,
l. inicjowanie publikacji w prasie i mediach,
ł. prowadzenie działalności opiniotwórczej i podejmowanie inicjatyw w tworzeniu prawasprzyjającego rozwojowi ośrodków i obiektów noclegowo-gastronomicznych, narciarskich, turystycznych i rekreacyjno-sportowych,

Pełny tekst Statutu jest dostępny tutaj.

2023-07-30 23:35:09

Copyright: Masyw Śnieżnika Strona GłównaRajd StrońskiNoclegiGastronomiaSport i rozrywkaNarty & deskaKamery on-lineAtrakcjeInfo Projekt i wykonanie: NetAs